Вътрешен транспорт


ЕЛАНДА ООД извършва вътрешни превози в страната.
Фирмата работи по общите условия на Националното Сдружение на Българските Спедитори.